Contact
Institutionen för tal, musik och hörsel
Hörselteknik, hörsel

Nedsatt hörsel - vad kan man göra åt det?

Forskningen inom hörselteknik syftar till att förbättra möjligheterna för hörselskadade personer att uppfatta tal och andra ljud och att förstå vad som sägs. Arbetet får lite olika inriktning beroende på graden av hörselnedsättning. För lättare hörselskador räcker det ofta med någon form av bärbar apparat som hjälper hörselsinnet, en hörapparat. För svårt hörselskadade krävs det mer avancerade insatser.

För personer med mycket svår hörselskada är det inte praktiskt möjligt att utnyttja vanligt ljud för att överföra meddelanden. Ett elektroniskt hjälpmedel måste då koda om tal och andra ljud och överföra den viktiga informationen på annat sätt. Elektrisk stimulering direkt in i innerörat är den vanligaste metoden, det kallas cochlea implantat. En hörselskadad person har ofta svårare att följa ett samtal i telefon än i en dialog ansikte mot ansikte. Människans förmåga att kombinera information från olika sinnesorgan är därför ett viktigt område som vi också forskar på. Vi undersöker därför också möjligheter för överföring av tal till känselsinnet genom vibrationer i fingrarna, och till synen i form av ljusmönster. Dessa signalvägar ska användas som ett komplement till informationen i ljudet, som når den hörselskadade i samal med andra människor.

Personer med lättare hörselskada kan utnyttja en hörapparat för att förstärka ljudet. Problemet är att det skadade örats automatiska känslighetsreglering är försämrad och hörselsinnets omfång för ljudstyrka och frekvens blir därigenom mindre än normalt. Ett skadat öra kan därför inte särskilja så många slags ljud som ett normalt. För att kompensera detta måste hörapparatens signalbehandling anpassa sig automatiskt till det omgivande bakgrundsljudet. Ljudmiljön i exempelvis hemmet och på en flygplats är mycket olika, och hur hörapparatens automatik ska utformas i detalj är ett högaktuellt forskningsområde som vi arbetar med.

Ett annat viktigt forskningsområde är hur hörapparaternas signalbehandling i praktiken ska anpassas till en hörselskadad persons behov. De metoder för individuell anpassning av hörapparater som används på sjukhusens hörselkliniker bygger på en teoretisk optimering utgående från matematiska modeller av vår hörsel. Men dessa modeller är mycket osäkra och kan bara ungefärligen förutsäga vilken taluppfattning och hörstyrka det förstärkta ljudet ger. Mer grundläggande forskning om vårt hörselsinne är därför nödvändigt för att kunna hjälpa hörselskadade på bästa sätt.

Den gemensamma grunden i alla våra forskningsinriktningar är människans förmåga att uppfatta tal och andra ljud med hjälp av hörseln och andra sinnen. Utmaningen ligger i att försöka tillämpa dessa grundläggande kunskaper i "intelligenta" elektroniska hjälpmedel som kan hjälpa hörselskadade i vardagens skiftande situationer.

Forskningsprojekt
Published by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Monday, 30-Aug-2004 11:46:13 MEST