INNEHÅLL

FORSKNING

INSTRUMENT-AKUSTIK

MUSIKALISK INTERPRETATION

Slagverkarkonst
Fiolvibrato
Pianisten och legato staccato
Radio Baton
Var ligger känslan?
Marie Curie Training Site
SOb-projektet
MEGA-projektet
MOSART-projektet
Feel-ME-projektet
Media
Internet
Externa forskningskontakter
PEVOC IV
Forskningssamarbete

UNDERVISNING

RAPPORTER