Contact
English version

SAMPROS

Samtalets prosodi

Det långsiktiga målet för forskarna är att skapa en artificiell samtalspartner. Arbetet mot denna vision har blottat luckor i kunskapen om mänskliga samtal som bland annat kommer till uttryck i att dagens talteknologi varken låter som om den deltar i ett samtal eller förmår tolka mänskligt samtalsbeteende i någon högre utsträckning. Samtalets prosodi syftar till att fylla i några av kunskapsluckorna genom att studera egenskaper som är väsentliga för och som bara förekommer i samtal. Mer precist ska det handla om hur samtalsparterna gemensamt reglerar ’vem som ska prata när’ och vilken roll prosodin – eller talets rytm och melodi – spelar i sammanhanget. Projektet ska undersöka prosodiska egenskaper i samtal mellan människor och effekterna av att använda sådana egenskaper i samtal.Det senare dels genom att modifiera riktiga samtal och låta människor bedöma resultatet; dels genom att använda prosodiska egenskaper i talande datorer som människor samtalar med. Projektet delar bevekelsegrunder med andra som studerat samtalsspecifika företeelser, men skiljer sig i sitt val av metoder och i den tänkta avsättningen av resultaten. Vi ska studera den akustiska realiseringen snarare än subjektiva bedömningar av samtalets prosodi, och ska använda automatiska instrumentella metoder och operationaliserade bedömningar av samtalsparternas beteende. Forskargruppen har en tvärvetenskaplig sammansättning och stor erfarenhet av analys av samtalets prosodi

Grupp: Speech Communication and Technology

Personal:
Mattias Heldner (Projektledare)
Joakim Gustafson
Gabriel Skantze
Jens Edlund
Anna Hjalmarsson
David House

Finansiering: RJ (Bank of Sweden Tercentenary Foundation) (P09-0064:1-E)

Period: 2010 - 2012

Hemsida: http://www.speech.kth.se/sampros

Relaterade publikationer:

2013

Al Moubayed, S., Edlund, J., & Gustafson, J. (2013). Analysis of gaze and speech patterns in three-party quiz game interaction. In Interspeech 2013. Lyon, France. [abstract] [pdf]

Heldner, M., Hjalmarsson, A., & Edlund, J. (2013). Backchannel relevance spaces. In Asu, E. L., & Lippus, P. (Eds.), Nordic Prosody: Proceedings of the XIth Conference (pp. 137-146). Frankfurt am Main, Germany: Peter Lang. [pdf]

Skantze, G., Oertel, C., & Hjalmarsson, A. (2013). User feedback in human-robot interaction: Prosody, gaze and timing. In Proceedings of Interspeech. [abstract] [pdf]

2012

Edlund, J., Heldner, M., & Gustafson, J. (2012). On the effect of the acoustic environment on the accuracy of perception of speaker orientation from auditory cues alone. In Proc. of Interspeech 2012. Portland, Oregon, US. [abstract] [pdf]

Edlund, J., Heldner, M., & Gustafson, J. (2012). Who am I speaking at? - perceiving the head orientation of speakers from acoustic cues alone. In Proc. of LREC Workshop on Multimodal Corpora 2012. Istanbul, Turkey. [abstract] [pdf]

Laskowski, K. (2012). Exploiting Loudness Dynamics in Stochastic Models of Turn-Taking. In Proceedings of the 4th IEEE Workshop on Spoken Language Technology (SLT2012). Miami FL, USA. [abstract] [pdf]

Laskowski, K., Heldner, M., & Edlund, j. (2012). On the dynamics of overlap in multi-party conversation. In Proc. of Interspeech 2012. Portland, Oregon, US. [abstract] [pdf]

Oertel, C., Wlodarczak, M., Tarasov, A., Campbell, N., & Wagner, P. (2012). Context cues for classification of competitive and collaborative overlaps. In Speech Prosody 2012 (pp. 721-724). Shanghai, China. [abstract] [pdf]

2011

Edlund, J. (2011). In search of the conversational homunculus - serving to understand spoken human face-to-face interaction. Doctoral dissertation, KTH. [abstract] [pdf]

Heldner, M., Edlund, J., Hjalmarsson, A., & Laskowski, K. (2011). Very short utterances and timing in turn-taking. In Proceedings of Interspeech 2011 (pp. 2837-2840). Florence, Italy. [abstract] [pdf]

Hjalmarsson, A., & Laskowski, K. (2011). Measuring final lengthening for speaker-change prediction. In Proceedings of Interspeech 2011 (pp. 2069-2072). Florence, Italy. [abstract] [pdf]

Laskowski, K., Edlund, J., & Heldner, M. (2011). A single-port non-parametric model of turn-taking in multi-party conversation. In Proc. of ICASSP 2011 (pp. 5600-5603). Prague, Czech Republic. [abstract] [pdf]

Laskowski, K., Edlund, J., & Heldner, M. (2011). Incremental Learning and Forgetting in Stochastic Turn-Taking Models. In Proc. of Interspeech 2011 (pp. 2069-2072). Florence, Italy. [abstract] [pdf]

Laskowski, K., & Jin, Q. (2011). Harmonic structure transform for speaker recognition. In Proc. of Interspeech 2011 (pp. 365-368). Florence, Italy. [abstract] [pdf]

2010

Beskow, J., Edlund, J., Gustafson, J., Heldner, M., Hjalmarsson, A., & House, D. (2010). Modelling humanlike conversational behaviour. In Proceedings of SLTC 2010. Linköping, Sweden. [pdf]

Beskow, J., Edlund, J., Gustafson, J., Heldner, M., Hjalmarsson, A., & House, D. (2010). Research focus: Interactional aspects of spoken face-to-face communication. In Proc. of Fonetik 2010 (pp. 7-10). Lund, Sweden. [abstract] [pdf]

Heldner, M., Edlund, J., & Hirschberg, J. (2010). Pitch similarity in the vicinity of backchannels. In Proc. of Interspeech 2010 (pp. 3054-3057). Makuhari, Japan. [pdf]

Hjalmarsson, A. (2010). The vocal intensity of turn-initial cue phrases and filled pauses in dialogue. In Proceedings of SIGdial (pp. 225-228). Tokyo, Japan. [abstract] [pdf]

Laskowski, K. (2010). Modeling norms of turn-taking in multi-party conversation. In proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2010) (pp. 999-1008). Uppsala, Sweden. [pdf]

Laskowski, K., Heldner, M., & Edlund, J. (2010). Preliminaries to an account of multi-party conversational turn-taking as an antiferromagnetic spin glass. In Proc. of NIPS Workshop on Modeling Human Communication Dynamics (pp. 46-49). Vancouver, B.C., Canada. [abstract] [pdf]Published by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: 2012-11-09