Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Induktiva metoder för dependensanalys av texter på naturligt språk

Joakim Nivre, Växjö universitet

Abstract

Syntaktisk analys är en viktig komponent i många språkteknologiska system, t.ex. system för informationsextraktion och översättning. Ett av de viktigaste kraven på en syntaktisk analyskomponent, eller parser, är självfallet att den i så hög grad som möjligt ger en korrekt analys, men i praktiskt användbara system måste detta också balanseras mot krav på robusthet (minst en analys per mening), disambiguering (högst en analys per mening) och effektivitet (rimlig tids- och minnesåtgång). Induktiv dependensanalys är en metod för syntaktisk analys av obegränsad text, vars design är motiverad av kraven på att tillsammans optimera robusthet, disambiguering, korrekthet och effektivitet, och som har två essentiella beståndsdelar:
  1. Dependensbaserade syntaktiska representationer
  2. Data-drivna metoder för generalisering från korpusdata
I detta föredrag beskrivs en instantiering av denna metod, som utnyttjar deterministisk parsning för att uppnå linjär tids- och minnesförbrukning och minnesbaserad inlärning för att vägleda den deterministiska parsern. Det resulterande systemet kan bevisas vara optimalt med avseende på robusthet, disambiguering och effektivitet. Metoden har utvärderats experimentellt på en rad olika språk (svenska, engelska, tjeckiska, danska, bulgariska, kinesiska, italienska, turkiska) och har funnits ge en hög grad av korrekthet med relativt begränsade mängder träningsdata.

15:00 - 17:00
Friday December 2, 2005

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST