Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

X-job seminar:

Spektrumlutning hos blåsinstrument

Håkan Landsberg

Opponent: Matti Zemack

Abstract

Sammanfattning: För de allra flesta musikinstrument gäller att då tonstyrkan ökas så ökar övertonsinnehållet mer än grundtonen. För att kartlägga hur detta samband ser ut gjordes inspelningar och analyser av ett antal blåsinstrument. Genom att utgå från en medelstark ton kunde övriga ljudtrycksnivåer beskrivas som filtrerade versioner av denna med hjälp av deltaspektrum. Deltaspektrum presenteras för instrumenten saxofon, klarinett, trumpet och trombon; beskrivet med en eller två räta linjer, samt en modell som beskriver hur lutningen av detta deltaspektrum (mätt i dB/oktav) förändras då tonstyrkan (mätt i dB) ändras. Ett antal provfiltreringar och informella lyssningstester utfördes, och dessa visar att det fungerar utmärkt att förändra klangen hos en inspelad ton upp till motsvarande en tonstyrkeförändring på åtminstone ±5 dB. Då det dynamiska omfånget hos undersökta musikinstrument ligger på 20-25 dB innebär detta att man i en synt skulle kunna sampla på endast två eller tre ljudnivåer och filtrera klangen däremellan för att skapa en steglös klangförändring. Examensarbetet är skrivet och försvaras på svenska.

15:00 - 17:00
Tuesday January 10, 2006

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST