Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Mot bättre förståelse mellan människor och datorer - konverserande agenter och artikulerade avatarer

Jonas Beskow

Abstract

CSC - Datavetenskap och kommunikation inbjuder alla vid KTH till en serie öppna föreläsningar CSC - Forskning och framtid där unga forskare berättar om sina vetenskapsområden och tillämpningar.

Datoranimerade konverserande agenter har förutsättningar att förbättra kommunikationen mellan såväl människa och maskin som människor emellan. Föreläsningen tar upp mätning, modellering, animering och utvärdering av visuellt syntetiskt tal, emotioner och andra icke-verbala signaler. Viktiga tillämpningar av forskningsresultaten är talbaserade dialogsystem och telefonihjälpmedlet Synface som hjälper hörselskadade att prata i telefon.

Jonas Beskow är forskarassistent vid CSC - Tal, musik och hörsel med finansiering från VR. Han har forskat inom områdena talande ansikten och multimodal talsyntes i tio år. Jonas mottog nyligen Chester Carlssons forskningspris på 75 000 kr från Ingenjörsvetenskapsakademien. Han är grundare av företaget Synface som är en av de 10 vinnarna i steg 2 av Venture Cup 2006. Den spännande finalen äger rum i maj.

Efter föreläsningen och avslutande diskussion följer mingel med CSC-tugg, öl och dricka. Föranmälan till Cathrin Dunger

PS. Ett fint pris till ett värde av 1000 kr lottas ut bland föranmälda studenter från D och Media-programmen under förutsättning att minst 33 sådana studenter anmält sig.

15:00 - 16:00
Monday May 8, 2006

The seminar is held in Sal F2, Lindstedtsvägen 26, intill institutionen.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST