Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

X-job seminar:

Utvärdering av taligenkännare för naturligt och spontant tal

Joakim Nordström

Opponent: Mikael Waldenmark

Abstract

I och med att systemen för taligenkänning blir allt bättre så ökar också användningsområdena för dem. Från att enbart ha kunnat känna igen fördefinierade yttranden har i dag möjligheterna till att känna igen spontant tal ökat. Här beskrivs en utvärdering av tre svenska taligenkännare utifrån deras användning i en automatisk kontaktcenterapplikation. Taldata från Göteborg Spoken Language Corpus (GSLC) som stämmer väl överens med det spontana tal som antas förekomma i kontaktcentermiljön har använts för testning. Detta material har tidigare inte använts för taligenkänning och det visade sig dessutom inte vara lämpligt för detta. Igenkännarna har också utvärderats på två andra ljuddata: ett framtaget för taligenkänning och ett för utvärdering av igenkännarnas möjligheter till talaradaption. Olika prestandamått för taligenkänning har också undersökts. Förutom två alternativ till det vanliga ordfelsmåttet word error rate, har en metod för att utöka måtten med lingvistiska kunskaper använts. För kontaktcenterapplikationen har en metod som startar upp ett system med lite data och sedan samlar in mer data för ytterligare träning har föreslagits. Metoden bygger på att manuellt korrigera automatiskt transkriberade uttalanden och på så sätt samla in mer material att träna igenkännarna på.

15:15 - 17:00
Friday February 16, 2007

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST