Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Virtuella språklärare - teknik, fonetik och pedagogik

Olov Engwall

Docentföreläsning, som beskriver hur datoranimerade språklärare för uttalsträning utvecklas vid Centrum för talteknologi, KTH.

Abstract

Talesättet ”övning ger färdighet” gäller i högsta grad även när man ska lära sig ett nytt språk. Tiden som eleven ägnar åt att träna sig i att tala är en av de viktigaste faktorerna för att nå ett så bra uttal som möjligt. I ett klassrum är dock det svårt att ge alla elever tillräckligt med tid och därför är självstudier hemma viktiga. Till skillnad från i exempelvis matematik, där det finns ett tydligt svar för varje övning, är det för elever som tränar uttal på egen hand mycket svårare att veta om de sagt rätt. Sedan länge finns ljudkassetter med språkövningar, så att eleven kan lyssna på och försöka härma uttalet. Men det kan vara svårt att själv höra hur väl man lyckas och ljudkassetterna ger inte heller någon hjälp till hur ett felaktigt uttal ska ändras för att bli bättre.

I denna situation kan datoranimerade språklärare istället hjälpa till, genom att öva med eleven, tala om ifall uttalet måste korrigeras och i så fall hur, precis som en riktig lärare. För att lyckas med denna uppgift krävs innovativ talteknologi, som hittar uttalsfel och uppskattar hur eleven gjorde det felaktiga uttalet. Med hjälp av datoranimerade modeller av ansiktet, tungan och andra inre delar kan den virtuella läraren dessutom illustrera hur eleven ska ändra artikulationen. För att träningen ska bli effektiv måste läraren dessutom ha en genomtänkt god pedagogik i både övningarnas upplägg och återkopplingen på elevens fel.

Föreläsningen kommer att redogöra för den virtuella språklärarens tekniska komponenter, bakomliggande artikulatoriska mätningar, användning av fonetisk kunskap för att bedöma uttalet och pedagogiska studier av träning med den virtuella läraren.

15:15 - 17:00
Monday May 21, 2007

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST