Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Talteknologiska möjligheter i behandlingen av barn med fonologisk språkstörning

Sofia Strömbergsson

Abstract

Jag kommer att ge en introduktion till vad fonologisk språkstörning är – hur problemen yttrar sig i produktion och perception av tal och hur man som logoped arbetar med behandling av barn med fonologisk språkstörning. I Sverige idag används sällan datorn som stöd i behandlingen, trots att det finns anledning att anta att det skulle kunna vara fördelaktigt. T ex kan audiovisuell återkoppling vara ett sätt att tydliggöra skillnader mellan språkljud för dessa barn. Men finns det även andra sätt att med hjälp av talteknologi förbättra behandlingen av barn med fonologisk språkstörning? Jag berättar om mina egna idéer och forskningsplaner, och välkomnar diskussion och idéer från publiken.

15:15 - 17:00
Tuesday December 11, 2007

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST