Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Akustisk Design

Björn Hellström, Konstfack, Stockholm

Abstract

Gängse metoder i hanteringen av ljud är vanligtvis defensiva i den meningen att fokus ligger på utveckling av metoder med syfte att skydda oss från buller. Men nu har intresset ökat för offensiva metoder där betoningen ligger på ljudens kvalitativa dimensioner och hur de kan gestaltas. Samlingsnamnet för detta kunskapsfält är Akustisk Design (AD).

AD går ut på att se till helheten och använda ljud för att skapa miljöer som tilltalar alla sinnen. Målet är att få en skräddarsydd akustisk lösning som stämmer med rummets verksamhet, funktioner och budskap. AD handlar om att lillämpa ljud som designelement, på liknande sätt som man inreder, möblerar, ljus- och färgsätter miljöer.

Björn Hellström, forskare vid Konstfack, samt akustik- och arkitektkonsult vid ÅF-Ingemansson AB presenterar teorier, metoder och praktisk tillämpning inom akustisk design.

For more information, see Web link

15:15 - 17:00
Friday December 7, 2007

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST