Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

När, var och hur väcker musik känslor?

Patrik Juslin, Uppsala universitet

Abstract

Kan musik väcka känslor? Hur går detta i så fall till? Patrik Juslin, docent i psykologi på Uppsala universitet, beskriver här ett projekt som försöker att besvara dessa frågor. Man håller för närvarande på med att utveckla en modell som kombinerar olika psykologiska mekanismer för att kunna förklara musiklyssnares känslor i olika situationer. Modellen utvecklas i ett växelspel mellan fältstudier som utforskar lyssnares musikupplevelser i deras naturliga miljö och laboratoriestudier som testar hypoteser experimentellt. Projektets hemsida: http://www.psyk.uu.se/hemsidor/musicpsy2/

For more information, see Web link

15:15 - 17:00
Friday January 18, 2008

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST