Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Docentlecture seminar:

Docentföreläsning: Vad gör tal till samtal?

Mattias Heldner

Abstract

Samtal öga mot öga måste anses vara den primära formen av tal. Det är i den situationen som både talet och språket uppstått; det är där man lär sig tala; och samtalet är det mest naturliga sättet att kommunicera på. Det finns också starka skäl att anta att tal i samtal är speciellt på flera sätt, bland annat genom att samtal innehåller ett aktivt och kontinuerligt samarbete mellan samtalsparterna och en reglering av detta samspel som saknas i andra former av tal. Exempel på detta är hur man vet vad som är ett lämpligt tillfälle att säga något och när man kanske borde hålla tyst.

I min föreläsning kommer jag berätta om vilken roll prosodin, eller talets rytm och melodi, spelar för att göra tal till samtal.

16:00 - 16:45
Monday October 13, 2008

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST