Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Ljudmiljöklassificering och taligenkänning med talrörskompensering - ett doktorandseminarium

Daniel Elenius

Abstract

Seminariet kommer att vara tvådelat och handla om experimentella studier inom ovanstående områden.

Ljudmiljöklassificeringen är utförd inom ramen för EU-projektet HaH (Hearing at Home), som syftar till att underlätta för hörselskadade att delta i dagens informationssamhälle. Där undersöks bland annat hur läppavläsning av ett animerat ansikte och olika brusreduceringsalgoritmer kan förbättra uppfattbarheten av tal i brusiga miljöer. För att välja vilken typ av brusreducering som skall appliceras används ett ljudklassificeringssystem som särskiljer mellan bland annat stationärt brus, tal i stationärt brus, tal i tystnad och musik. En experimentell undersökning av klassificeringsprestanda för detta system presenteras.

En experimentell studie rörande kompensering för olika talrörslängd har utförts inom ramen för VR-projektet KOBRA (KnOwledge-Based and Rich Adaptation). Projektets syfte är att förbättra taligenkänningsprestanda för atypiska talare. En sådan talare kan vara ett barn då ett taligenkänningssystem tränat på vuxentalare. Dessa talargrupper har vitt skilda talaregenskaper. Denna spännvidd utnyttjas i projektet för att ta fram metoder att kompensera för skillnader i talaregenskaper. Projektet söker kombinera kunskap och statistik för att anpassa systemet till avvikande talare. En vanlig metod för detta finns och är baserad på den fysikaliska kunskapen om sambandet mellan ett rörs längd och dess resonansfrekvenser. En vanlig förenkling är att anta att ett helt yttrande ska kompenseras uniformt, både de delar som är tal och inte. Men att applicera en talarmotiverad metod på icke-tal, är dock inte korrekt. Den andra delen av seminariet kommer att handla om en utvidgning av den uniforma normeringen så att tystnad och talets olika fonem kan skalas separat.

15:15 - 17:00
Friday February 27, 2009

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST