Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Musikaliska magneter och missiler. Om konsten att synliggöra stadens offentliga ljudmiljöer

Björn Hellström, Konstfack - Enheten för forskningsadministration och externa relationer

Human Communication seminar series

Abstract

Musik, muzak och ljudinstallationer av olika slag, distribuerade via högtalare, är idag legio i offentliga miljöer. Det här är en trend som växer och som spänner över olika uttrycksformer, allt från rent kommersiella budskap till konstnärligt estetiska formuttryck. Vi konfronterar ständigt sådana situationer i vår vardag, vilket får återverkningar på vårt beteende. Musik används ofta med dubbla syften: som magneter för en grupp och som missiler mot en annan grupp. Man kan rent av tala om en stigmatiserande ljuddesign. För att skapa en kvalitativ miljö, tillgänglig för alla, förutsätts dock helt andra strategier, där man beaktar rumsliga, estetiska, sociala och verksamhetsbaserade aspekter.

For more information, see Web link

10:45 - 11:15
Saturday May 9, 2009

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST