Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Den musicerande hjärnan: studier på produktion av rytmiska sekvenser, musikaliska emotioner och improvisation

Fredrik Ullén, Karolinska Institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Human Communication seminar series

Abstract

Under de senaste åren har vi sett en explosionsartad utveckling vad gäller studier på den musicerande hjärnan. Jag kommer här att först summera studier från vår grupp på hur hjärnan kontrollerar rörelsesekvenser, och i synnerhet den rytmiska aspekten av dessa, samt hur rytmisk information processas i olika sinnen. Därefter kommer jag att ge några exempel på studier från andra laboratorier på neurala korrelat till musikaliskt utlösta känslor. Slutligen kommer jag att diskutera våra arbeten på hjärnmekanismer för kreativitet, där vi använder oss av musikalisk improvisation som modellbeteende.

For more information, see Web link

10:15 - 10:45
Saturday May 9, 2009

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST