Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Känslomässig kommunikation i musikutförande. Hur snabbt ska det spelas ett glatt utförande?

Roberto Bresin, Anders Friberg, Marco Fabiani, Kjetil F. Hansen, KTH - Skolan för Datavetenskap och kommunikation

Human Communication seminar series

Abstract

Det är välkänt att musiker förändrar akustiska parametrar för att variera känslouttrycket i ett musikutförande. Vad man inte vet är hur mycket dessa parametrar varieras. En typisk fråga skulle kunna vara ”Hur snabbt ska man spela i ett glatt utförande?” I vårt föredrag presenterar vi resultaten från en studie där erfarna musiker har manuellt ändrat olika kombinationer av akustiska och strukturella parametrar (tempo, ljud nivå, artikulation, frasering, transponering, klangfärg, attack hastighet) i syfte att förmedlar fem olika känslouttryck (neutralt, glatt, rädd, fridfullt, sorgset) för var och en av fyra olika musikstycken (neutralt, glatt, rädd, fridfullt, sorgset).

For more information, see Web link

11:15 - 11:45
Saturday May 9, 2009

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST