Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Current Trends in Music Instrument Research

On the occasion of Anders Askenfelt´s 60th birthday, a Globally Mediated Symposium

Human Communication seminar series
The symposium is free of charge and open to everyone interested. The auditorium is large, but to ensure that seats will be available, please confirm your attendance, by e-mailing to aa-60@csc.kth.se before 16 October.

Abstract

Med anledning av Anders Askenfelts 60-årsdag inbjuder KTH CSC Musikakustik till ett globalt medierat symposium

”Current Trends in Music Instrument Research”

Hela programmet och mer information finns på http://www.speech.kth.se/aa-60

Tio välkända forskare i den internationella forskningsfronten kommer att presentera aktuell forskning kring klassiska och nya typer av musikinstrument. Samtliga föredrag ges på engelska. Några av föredragen kommer att ges med teknik för närvaro på distans.

Symposiet är gratis och öppet för alla intresserade. Salen är stor, men för att garantera plats ber vi om Din föranmälan per e-post till aa-60@csc.kth.se.

Välkomna!

KTH CSC Musikakustik

genom Sten Ternström, professor

For more information, see Web link

09:00 - 17:00
Wednesday October 21, 2009

The seminar is held in KTH, Auditorium F2, Lindstedtsvägen 26.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST