Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Docentlecture seminar:

Interaktion med avatarer - ansiktsanimering för verbal och icke-verbal kommunikation

Jonas Beskow

Abstract

Modern informationsteknologi har medfört en uppsjö av nya kanaler för kommunikation. Dock förblir interaktion ansikte mot ansikte den mest naturliga och uttrycksfulla formen, där tal, mimik och gestik samverkar i ett kontinuerligt flöde. Därför ligger det nära till hands att försöka efterlikna denna kommunikationsform både vid människa-maskin-interaktion och vid medierad kommunikation mellan människor. Med hjälp av animerade avatarer kan man återskapa de visuella signaler som är viktiga i talad interkation och kommunikation, t.ex. ansiktsrörelser som relaterar till artikulation, intonation och turtagning i dialog. Denna föreläsning behandlar olika aspekter av sådan animeringsteknik såsom datainsamling, modellering och utvärdering, samt olika tillämpningar t.ex. både inom människa-datorinteraktion och hjälpmedel för ökad tillgänglighet.

15:15 - 17:00
Friday February 26, 2010

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST