Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Presentation och diskussion av förstudie om teckenspråksteknologi

Jonas Beskow, Björn Granström m fl

Abstract

Vi har på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet och PTS (Post och telestyrelsen) genomfört en förstudie om teckenspråksteknologi. Upplägget för studien beskrivs i ett dokument

Efter seminariet bjuder vi på en enkel buffé för att fortsätta diskussionen. Vi hoppas så många som möjligt har möjlighet närvara både på seminariet och buffén. Vi är tacksamma om ni går in här och markerar ert deltagande, gärna så snart som möjligt och senast den 18/6 så att vi kan dimensionera mat & dryck.

15:15 - 17:00
Wednesday June 23, 2010

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST