Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

SonicAwe

Demonstration av och diskussion kring ett nytt verktyg för signalbehandling i spektrogram

Christian Lönnholm, Ulf Hammarqvist m. fl., Sonic Awe

Abstract

Genom att utnyttja grafikkortet på vanliga speldatorer för beräkningar har SonicAwe lyckats implementera Morlet Wavelet i realtid. Denna transform, som kan liknas vid en enorm filterbank, är så robust och enkel att dess invers tillåter att man redigerar enstaka pixlar i tidfrekvensbilden. Vi vill tillsammans med KTH titta på möjligheterna att använda det här programmet för forskning och undervisning inom tal och musik.

For more information, see Web link

15:15 - 17:00
Tuesday June 15, 2010

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST