Overheads from Presentations

Talteknologidagen vid TMH, KTH, 96 11 07, 28 bilder, 2 per A4-sida 
Taligenkänning: forskningsläge internationellt, marknad och tillämpningar 
(Postscript 690 kb) (Zipped Postscript 122 kb)