Contact
Annual Report 1999

Table of Contents


TMH Series of Seminars

January

Hur gör vi våra spektrogram egentligen
Svante Granqvist, Inger Karlsson, Johan Liljencrants, Kåre Sjölander & Sten Ternström

From air to music - Acoustical, physiological and perceptual aspects of reed wind instrument playing and vocal - ventricular fold phonation
Leonardo Fuks (Defence of a DSc thesis)

Manligt – kvinnligt: identifiering av röster i SpeechDat
Niklas Torstensson, Högskolan i Skövde (MSc project work)

Användaraspekter av talarverifiering för röstringning
Marcus Hoverby (MSc project work)

Bandwidth extension of speech
Niklas Enbom Skövde (MSc project work)

February

Grammatisk analys baserad på n-gram
Alice Carlberger

Talad dialog med ett resebokningssystem
Johan Boye och Mats Wirén, Telia Research

Analys och simulering av ensembleljud - ett examensarbete
Daniel Kahlin

A computational memory and processing model for prosody
Janet Cahn, MIT Media Laboratory

March

Quantization noise modeling in predictive speech coding
Søren Vang Andersen (MSc thesis)

Forskning i K2-lab (Kunskap och kommunikation) med fokus på kognition, lärande, undervisning och IT.
Robert Ramberg, DSV

Taligenkänning på MIT Lab for Computer Science
Nikko Ström

April

Generering av segmentdurationer i ett text-till-talsystem - ett examensarbete utfört vid Toshiba R&D Center
Mattias Ånstrand (MSc project work)

Multi-microphone conference systems - changes in speech intelligibility as a function of the source-microphone distance in a room
Jakob Holm (MSc project work)

Talarverifiering i Per – ett inpasseringssystem
Erik Armerén (MSc project work)

May

Acoustic assessment of pathological voice characteristics and its relation to voice generation and perception
Mattias Fröhlich and Dirk Michaelis, Göttingen University, Germany

Multi-microphone conference systems - changes in speech intelligibility as a function of the source-microphone distance in a room
Jakob Holm (MSc project work)

The future of computing: A linguistic user interface
Michael Picheny, IBM T. J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY

June

DynaLite – dynamisk igenkänning med StarLite
Victor Sandin (MSc project work)

Vad gör olinjära hörapparater med ljudet
Arne Leijon och Peter Nordqvist

Text-to-speech synthesis of Farsi
Keyhan Hadjari (MSc project work

Speech recognition based on linear prediction parameters
Laurent Feurer (MSc project work)

PER - En automatisk receptionist: Systemkonstruktion och dialogdesign
Martin Nilsson (MSc project work)

September

Swedish vowel quantity in L2 speakers – evaluation by manual and automatic methods
Julien Roland (MSc project work)

Low bit high quality audio coding with combined harmonic and wavelet representations
Christophe Delachanal (MSc project work)

Workshoprapporter från sommarens möten bl a IDS-99, AVSP 99, ILP-99, ICML, LLL

October

Självlärande metoder i språkbehandling
Henrik Boström, Martin Eineborg och Nikolaj Lindberg

Implementering och utvärdering av en metod för mätning av upplevd ljudkvalitet i realtid - ett examensarbete vid Teracom AB
Carl Skedinger (MSc project work)

Modeling the phase of the pitch cycle in harmonic coding of speech
Andrei Jefremov (MSc project work)

November

Talfilformat, .wav och .smp och .ra och allt vad dom heter
Johan Liljencrants, Svante Granqvist och Sten Ternström

All-pole spectral envelope modeling of speech
Manohar N. Murthi - new post-doc at TMH

Speech transmission via the internet
Niklas Enbom, Intertex Data AB

En himla många program: computer programs for sound and voice analysis.
Svante Granqvist

Att automatiskt skilja mellan tal och musik – en litteraturstudie
Stefan Karnebäck

Metoder för talaradaptering av HMM – en jämförelse
Ylva Gustafsson (MSc project work)

Communication research at the University of Wollongong
Professor Joe F Chicharo, Wollongong Univ, NSW, Australia

December

Formantfrekvenser för svenska vokaler – dialektal variation i SpeechDat-databasen
André Heinonen (MSc project work)

Structural, computational, and perceptual aspects of sound synthesis by physical modeling with application to the synthesis of piano music
Davide Rocchesso, Verona & Giovanni De Poli, Padova

Hur man uppfinner ett musikinstrument
Sten Ternström (Docentföreläsning)

Ett nytt system för analys och prediktion av F0 i tal
Gunnar Fant, Anita Kruckenberg och Johan Liljencrants

Datadriven semantisk gruppering
Joakim Laksov (MSc project work)

Special SPEECH Seminars

Bullet course, April

Chin-Hui Lee, Lucent Technologies, USA

Three lectures on automatic speech and speaker recognition:

 • Robust speech recognition -- overview of statistical pattern recognition approach and the implied robustness problems and solutions.
 • Speaker and speech verification -- overview of statistical pattern verification approach and applications to speaker and speech verification.
 • A detection approach to speech recognition and understanding -- a paradigm to combine feature-based detection and state-of-the-art recognition to open up new possibilities.

Bullet course, May

Anne Cutler, Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, Holland

Three lectures on human recognition of spoken words

 • The psycholinguistic approach
 • From input to lexicon
 • Language-specificity

Bullet course, June

Gerard Chollet, ENST, Paris,France

 • Speech analysis, coding, synthesis and recognition:Time-frequency representations, wavelets, Temporal decomposition, Time-dependent models, Analysis by synthesis, H+N, HMMs, Markov fields,…
 • ALISP (Automatic Language Independent Speech Processing): Learning from examples, Segmental models, Speaker normalisation, Very Low bit rate coding, Multilingual speech recognition…
 • Applications: Identity verification, decision fusion, Interactive Voice Servers, 'Majordome', Multicasting….

Pre-Speech-Coding-Workshop, June

The adaptive multi-rate speech coder
Roar Hagen (Ericsson)

Reverse water-filling in predictive encoding of speech
Soren V Andersen (KTH)

Auditory modeling for speech coding
Gernot Kubin, Vienna Technical University

Making waveform coded WI possible
Ian Burnett, University of Wollongong

Spectrum Analyisis: Alternative Linear Prediction Techniques
Nicola Chong, University of Wollongong

Optimized error correction of MELP speech parameters via maximum a posteriori (MAP) techniques
Douglas Rahikka (NSA)

Speech services in third generation wireless systems
Eric Ekudden (Ericsson)

Interoperable global communications, a government perspective
John Collura (NSA)

Discussions and KTH demos

MiLaSS -
7th European Summer School on Language and Speech Communication,
July 12-23

Multimodal speech perception: A paradigm for speech science (Plenary)
Dominic W. Massaro

Multimodality of meaning in speech and gesture (Parallel)
David McNeill

Multimodality in language and speech systems - from theory to design support tool (Parallell)
Niels Ole Bernsen

Intelligent multimedia presentation systems (Parallel)
Elisabeth André and Björn Granström

Architectures for integrated multimodal input-output systems and the humanoid interface (Parallel)
Kristinn Thórisson

Face-to-face communication including different modalities (Plenary)
Jens Allwood

Multimodal interaction and people with disabilities (Parallel)
Alistair Edwards

Developing intelligent multimedia applications (Parallel)
Paul Mc Kevitt

Multimodal dialogue systems & audio-visual synthesis (Parallel)
Hands-on sessions, the KTH group

Bullet course, October

Sharon Oviatt, Professor and Co-Director, Center for Human-Computer Communication, Dept of Computer Science, Oregon Graduate Institute of Science & Technology

 • Modeling hyperarticulate speech to interactive systems
 • Mutual disambiguation of recognition errors in a multimodal architecture
 • Designing and evaluating conversational interfaces with animated characters

TMH Generalseminarium, November

Vad är utmärkande för mänsklig ljudkommunikation?

Vårt forskningsområde
Gunnar Fant

Gruppering och differentiering i musikalisk interpretation
Johan Sundberg

Simulera känslor i musik med strukturmarkeringsregler
Anders Friberg och Robert Bresin

Perception av accentuering och frasering i tal
David House

Visuell återkoppling och motorkontroll i tal
Anne-Marie Öster

Phase perception in speech
Harald Pobloth

Talteknologi och mänsklig kommunikation
Rolf Carlson

Special seminar, November

Microsoft’s tap and talk interface research
X D Huang, Sr Researcher and Manager, Speech Technology Group

TMH Seminars in MUSIC Acoustics

January

From air to music - Acoustical, physiological and perceptual aspects of reed wind instrument playing and vocal - ventricular fold phonation
Leonardo Fuks (Defence of a DSc thesis)

On the effect of phase relations for the perception of pitch and timbre of bass tones
Alex Galembo, Anders Askenfelt and Lola Cuddy

February

Analys och simulering av ensembleljud
Daniel Kahlin (MSc project work)

Violinens gåta löst? Huvudresonansen i ny tolkning
Erik Jansson and Benedykt Niewczyk

March

Breathing habits in singers.
Monica Thomasson

April

Sammanfattning av litteratur inom biomekanik, bl.a. Biomechanics and motor control of human movement, by David A Winter
Sofia Dahl

October

Old Estonian folksongs: Tradition, structure and acoustics
Jaan Ross

November

3D sounds in virtual reality.
Peter Lundén, Interactive Institute

En himla många program: computer programs for sound and voice analysis. Samseminarium med TMH.
Svante Granqvist

December

Current projects at Laboratorio de Informatica Musicale, DIST, Genova, Italy
http://www.infomus.dist.unige.it/
Antonio Camurri

Study on the adjustment ofperformance parameters in the education of the performer
Giovanni Umberto Battel, Conservatorio de Musica "B. Marcello", Venedig

Music and Motion
- at Italienska Kulturinstitutet:

Four years of research on "music and motion"
Johan Sundberg:

Simulating body movement in music performance.
Anders Friberg

Analysis of music performance: interpretation of a virtual pianist as mean of interpretations of different pianists.
Maestro Giovanni Umberto Battel (invited speaker), Conservatorio di musica "Benedetto Marcello", Venezia, Italia

Happy or sad? Computer simulation of different emotional states in music performance.
Roberto Bresin

Recognizing gestures and emotions in interactive systems for music and dance.
Professor Antonio Camurri (invited speaker), Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica

SensOrg: cyber instrument for real-time music performance.
Professor Tamas Ungvary, Kacor – KTH

Software system for automatic choreography.
Peter Rajka, Kacor – KTH

Real-time simulation of moving sound sources in virtual 3-dimentional spaces.
Peter Lundén, Kacor – KTH

APEX: an articulatory model of speech production.
Christine Ericsdotter Bresin, Johan Stark, TMH - KTH & Stockholm university, Department of Linguistics, Phonetics

Temporal and kinematic analysis of percussionists.
Sofia Dahl, TMH – KTH

The essential guide to boring sounds - or, why is it so hard to make interesting sounds with synthesizers?
Sten Ternström, TMH – KTH

Concert

Maestro Giovanni Umberto Battel, pianoforte
Conservatorio di musica "Benedetto Marcello", Venezia, Italia

  M. RAVEL - Valses nobles et sentimentales (1911)

  I. STRAVINSKIJ - Trois mouvements de Pétrouchka (1911/1921)

Åsa Unander-Scharin, i samarbete med Kacor – KTH

  Music: Monteverdi

  Coreography and digital video

Peter Rajka, Kacor – KTH

  Virtuosi Virtuali: tre studi per ballerini virtuali
  Coreography and digital video: Peter Rajka

  Music: Domenico Scarlatti
  Interpretation of MIDI-data: Roberto Bresin, Anders Friberg, Julieta Gleiser

Peter Lundén, Kacor – KTH

  Big Bang on Whispering Water (DAT tape)

Professor Tamas Ungvary, SensOrg, & Georg Weidinger (Austria), piano, Kacor – KTH

  4 FINGERPRINTs (DAT tape)

Music Acoustics Group at KTH: http://www.speech.kth.se/music

Kacor Group at KTH: http://www.speech.kth.se/kacor

Seminars on the Singing Voice

February

Röstkällan i modal- och falsettregister hos bas, bariton, tenor och counter tenor
Carl Høgset, counter-tenorsångare, sångpedagog och körledare från Oslo, och Johan Sundberg

March

Velumöppning i vokaler hos operasångare

Peer Birch, sångpedagog, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus;

Bodil Gümoes, sångpedagog, Det Kgl Danske Musikkonservatorium, Köpenhamn;

Svend Prytz, foniater, Bispebjergshospitalet, Köpenhamn

Om sångpedagogutbildningen i Danmark

Peer Birch & Bodil Gümoes

April

Perceptuell röstbedömning – erfarenheter, design och u tvärdering av analysmetoder
Eva B Holmberg

Demonstration och jämförelse av datorprogram skräddarsydda för perceptuell röstanalys
Svante Granqvist

Other participators: Jan Dahlqvist, Britta Hammarberg, Anita McAllister, Maria Södersten, Joakim Westerlund

May

Expressivitetssignaler, använder sångare och talare samma?

Sångformantens mittfrekvens och styrka
Johan Sundberg

November

Sång fast på annat vis.
Jaan Ross, professor i musikvetenskap i Tartu, Estland

Muscle memory for pitch: relevance of auditory feedback to pitch control.
Dirk Mürbe, Dresden

Röstbehandling utan röstbehandling 1.
Naprapaterna Marie Andersson och Ulrika Bergman och Sten Ternström

December

Om flyttning av F1 inom sångkonsten
Christine Ericsdotter och Johan Sundberg & Johan Stark

Current projects at Audiovisual Institute /IUA), Pompeo Fabra University, Barcelona, Spain
http://www.iua.upf.es
Xavier Serra

Structural, computational and perceptual aspects of sound synthesis by physical modeling with application to the synthesis of piano
http://www.sci.univr.it/~rocchesso/talks/Stockholm1999
Davide Rocchesso, Verona, and Giovanni De Poli, Padova

KTH Voice Research Centre (VRC) Seminar

International symposium, October

Real-Time Biofeedback In Voice Therapy And Pedagogy

Principles of biofeedback
David Krebs

Stroboscopy
Janina Casper & Laryngograph Ltd (Adrian Fourcin)

Electromyography
Katherine Verdolini & Medtronic Symetics (Magnus Skytt)

Real-time spectrum display
Anne-Maria Laukkanen & Nyvalla DSP (Sten Ternström)

Phonetography
Maria Södersten & Nyvalla DSP (Sten Ternström)

Advanced phonetography
Peter Pabon

The new Glottal Enterprises Oronasal System
Martin Rothenberg

Real-time displays and singing (the SINGAD system)
David Howard

Real-time spectrogram display
Katherine Verdolini & Laryngograph Ltd (Adrian Fourcin)

Palatography
Anita & Bob McAllister & SNORS+

Electrolaryngography
Eva Carlsson & Laryngograph Ltd (Adrian Fourcin)

Larynx height
Anne-Marie Laukkanen & Glottal Enterprises (Martin Rothenberg)

Inverse filtering
Johan Sundberg & Glottal Enterprises (Martin Rothenberg)

Discussion: Potentials and limitations of real-time biofeedback in voice therapy and trainingPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: 2004-10-25