Contact

Courses at Speech, Music and Hearing

Kurser på Tal, Musik och Hörsel

Some of the courses at TMH are given in Swedish, others in English. Course webpages are written in the corresponding language.

En del kurser på TMH är på svenska, andra på engelska. Kurshemsidan är skriven på det språk kursen ges i.Published by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: 2005-10-17