Contact

TMH / Education


EXAMENSARBETEN

vid Institutionen för tal, musik och hörsel (TMH)

Komplett lista över tidigare exjobb vid TMH hittar du här.

Blanketter, avtal och instruktioner

 • Blankett för exjobbsanmälan.
 • Exjobbsavtal.
 • Blankett för samtycke om internet-publicering enligt PUL .
 • Kurskoder för CSCs exjobb.
 • För exjobbare: CSCs instruktioner för exjobb.
 • För handledare: CSCs instruktioner för exjobbshandledning.
 • Exjobbsenkät.

  Ämnesstudierektor Anders Friberg, tel 790 7576

   

  Förslag på examensarbeten vid TMH

  Vi har börjat lista exempel på lämpliga aktuella examensarbeten vid TMH i KTHs allmänna exjobbsportal.

  Du hittar dem genom att söka på följande nyckelord för respektive område:
  Talteknologi: speech@kth
  Musikkommunikation: music@kth
  Sound and Music Computing: smc@kth
  Alla inom TMHs områden: tmh@kth

  Vi är också mycket öppna för förslag, och du är varmt välkommen att tillsammans med oss diskutera fram något inom vårt område som du skulle vilja jobba med. Listan är alltså långt ifrån fullständig. Ett antal exjobbsförslag finns listade nedan; kontakta respektive person för mer information.

  Exjobbsförslag TMH


  Lathund för handledare och studenter

  Vi följer i princip CSCs allmänna regler men med lite färre obligatoriska moment, se Exjobb-CSC.

  Här är de huvudsakliga stegen:

  1. överenskommelse mellan student och handledare angående uppgiften.

  2. Studenten går till ÄSR (ämnesstudierektor Anders Friberg) för att fylla i alla papper och anmäler sig själv till lämplig exjobbskurs via studievägledare. Observera att studenter som studerar på annat universitet normalt ej kan registrera sig på KTH utan måste göra det på sitt eget universitet.

  3. Själva arbetet utförs i överenskommelse med handledaren. Det finns tre olika ladok-moment i kursen: PRO1 - genomförd litteraturstudie, PRO2 - arbete och presentation klar, PRO3 - slutrapport, alla moment klara och godkända. Detaljerade instruktioner och anvisningar på CSCs exjobbssidor.

  4. Presentation och opponering. I god tid (gärna i början), prata med examinator, hitta opponent, exjobb för opponering och boka tid i TMHs seminarieserie genom David House.

  5. När rapporten i samråd med handledaren är färdig skickas den vidare till examinator (Sten Ternström, resp. Björn Granström) för slutgiltigt godkännade och betygsättning.

  6. Därefter skickar studenten den färdiga rapporten som pdf till ÄSR för vidare behandling för att publicera den på CSCs exjobbsidor. Detaljerade instruktioner och anvisningar på CSCs anvisningar för exjobbsrapporter, se särskilt sidan 23. Man ska även skicka med två html-filer med sammanfattning på engelska och svenska, se Sammanfattning på html.

  7. Studenten fyller i CSCs exjobbsenkät.

  8. Examinator rapportera slutresultatet till ladok.

  9. Handledaren kollar när rapporten har kommit upp på CSCs exjobbslista och för in den i vår litteraturdatabas.