Vår Hörsel och Musiken

Publication No. 23, 1978

DownloadsContents

  Förord 3
Reinier Plomp: Konsonans/dissonans och hörselns kritiska band 4
  Fysikaliska motsvarigheter till klangfärg hos stationära ljud 16
  Kontinuiteteffekter i ljuduppfattning 30
Graham Caldersmith: En väg till nya konstruktioner av sträng-instrument 41
Erik Jansson, Alf Gabrielsson: Analyser av fiol- och gitarrklang 47
Johan Sundberg: Rent och falskt i klingande praxis 78
  Ljudexempel 102