Instrument och Interpretation

Publication No. 76, 1993

DownloadsContents

  Förord 7
Sven-Erik Bäck: Klang och innehåll 9
Bo Wallner: Kvartettodlingen i 50-talets Stockholm 19
Anders Askenfelt: Om stråkar och stråkföring 33
Erik Jansson: Klangfärg och spjälstaket 59
Johan Sundberg: Musikerns och lyssnarens gemensamma hemligheter 69
  Ljudexempel 91