Personal conversational spech synthesis for Augmentative and Alternative Communication

Éva Székely, Joakim Gustafson


David alt.1

David alt.2

David alt.3

Revoice (en)

Jag behöver teknologi som fångar hur jag verkligen pratar i en konversation.
Röstinspelningar bör göras så enkla som möjligt.
Om jag får säga det själv är jag en nyanserad och humoristisk person och jag vill att min syntetiska röst ska avspegla detta.
Jag skulle vilja kunna använda mina ögon, för att kunna konstruera röstmeddelanden, som låter exakt som jag vill ha dem.
Samtidigt behöver jag en snabb metod för att växla mellan talstilar, när jag är mitt i en konversation.
Det är viktigt för mig att få vara delaktig i design besluten, som påverkar min kommunikationsmöjlighter.

David alt.1-3: The KTH spontaneous speech synthesis (CONNECTED) ). Revoice: standardteknik för personlig röst (projectrevoice.org)