About the KTH Voice Research Centre

Events

Research topics

Researchers

News


Back to:

TMH
DEF
KTH
Patricia Grammings Minnesfond
Överläkaren Patricia Gramming var ÖNH-läkare och foniater och arbetade först vid Malmö allmänna Sjukhus och de sista åren vid Karolinska Sjukhuset. Hon hade en smittande entusiasm och energi och hyste ett djupgående och livligt intresse för forskning. Efter sin avhandling, The Phonetogram (1988), genomförde hon en serie undersökningar om röstens funktion hos röstpatienter och sångare.
Efter hennes plötsliga död vid 44 års ålder inrättade styrelsen för Röstforum (då Röstfrämjandet) Patricia Grammings Minnesfond. Den utgör en självständig del av Röstfonden, som genom en särskild nämnd förvaltas av Röstforum Riks. Under de senaste åren har Patricia Grammings Minnesfond delat ut mellan 30000 och 80000 kr årligen till stöd för forskning och utveckling inom röstområdet.

Bidrag till fonden insänds till Röstfonden,
postgirokonto 449 41 58 - 1.
  Maintained by | Last changed: 2015-04-28 | webmaster@speech.kth.se