Patricia Grammings Minnesfond

RÖSTFONDEN MED PATRICIA GRAMMINGS MINNESFOND har till uppgift "att stödja utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångröstens normala funktioner och skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård av människor med röststörningar". Fonden utlyser för år 2010 sammanlagt 83 000 kr till ansökan.

Anslag kan således utdelas till många olika former av arbete inom röstområdet, också för anordnandet av symposier, kurser, inbjudande av föreläsare mm. Ansökningar insänds före maj månads utgång till:

Röstfonden
att:n Johan Sundberg
Röstforskningscentrum KTH
Tal Musik Hörsel
100 44 Stockholm

Donationer till Röstfonden är välkomna till Röstfrämjandets postgirokonto 449 41 58-1. Ange "Till Röstfonden" eller "Till Patricia Grammings Minnesfond" på talongen.

För Nämnden för Röstforskning
Johan Sundberg
<< back