Foto: mest Kjell

Fonetik 2000 i Skövde den 24 till 26 maj

Vi tackar Niklas och alla andra för en mycket lyckad konferens!
Bilderna har nu storlekarna 80x60 (tumnaglar), 640x480 (mellanbild) och 1024x768.(slutbild) /Kjell

107-0773 IMG 107-0776 IMG 107-0777 IMG 107-0781 IMG 107-0783 IMG 107-0785 IMG 107-0786 IMG 107-0789 IMG 107-0791 IMG 107-0792 IMG
107-0793 IMG 107-0794 IMG 107-0797 IMG 107-0799 IMG 107-0800 IMG 108-0802 IMG 108-0803 IMG 108-0804 IMG 108-0806 IMG 108-0807 IMG
108-0808 IMG 108-0809 IMG 108-0810 IMG 108-0811 IMG 108-0812 IMG 108-0813 IMG 108-0814 IMG 108-0815 IMG 108-0816 IMG 108-0817 IMG
108-0820 IMG 108-0821 IMG 108-0822 IMG 108-0823 IMG 108-0825 IMG 108-0826 IMG 108-0828 IMG 108-0829 IMG 108-0831 IMG 108-0838 IMG
108-0840 IMG 108-0841 IMG 108-0844 IMG 108-0854 IMG 108-0856 IMG 108-0857 IMG 108-0858 IMG 108-0860 IMG 108-0861 IMG 108-0863 IMG
108-0864 IMG 108-0865 IMG 108-0866 IMG 108-0871 IMG 108-0873 IMG 108-0876 IMG 108-0877 IMG 108-0878 IMG 108-0879 IMG 108-0882 IMG
108-0883 IMG 108-0884 IMG 108-0885 IMG 108-0886 IMG 108-0889 IMG 108-0890 IMG 108-0893 IMG 108-0894 IMG 108-0895 IMG 108-0897 IMG
108-0898 IMG 108-0899 IMG 108-0900 IMG 109-0902 IMG 109-0904 IMG 109-0905 IMG 109-0906 IMG 109-0907 IMG 109-0909 IMG 109-0911 IMG
109-0912 IMG 109-0913 IMG 109-0914 IMG 109-0915 IMG 109-0916 IMG 109-0917 IMG 109-0918 IMG 109-0919 IMG 109-0921 IMG 109-0922 IMG

^

ImajeJen 6/4/00 8:46 PM

Fonetik 2000 Skövde/Kjell Elenius/kjell@speech.kth.se

Kamera: Canon PowerShot S20