INNEHÅLL

FORSKNING

INSTRUMENT-AKUSTIK

Det violinisten men inte lyssnaren vet
Pianofabrikernas hemligheter
Pianistens "anslag"
Seglivad stallbacke
Strålande fiolljud
Vinylskivskraparkonst

MUSIKALISK INTERPRETATION

UNDERVISNING

RAPPORTER