Contact
Videoillustrationer till kapitlet "Datoranimerade talande ansikten" i boken "Människans aniskten: Emotion, interaktion och konst" (Adelswärd & Forstorp, eds), Carlssons Bokförslag, 2012

Länkar markerade med [QT] är Quicktime-filmer, som kräver att Quicktime-spelaren är installerad. Installationsfilen kan laddas ned härifrån.VI 1. Synface Eyephone - ett talande ansikte som läppavläsningsstöd för hörselskadade vid telefonsamtal (KTH, video på engelska)

VI 2. Ett datoranimerat ansikte kan göra tydligare rörelser än en vanlig människa och kan därför ibland vara lättare att läppavläsa.
(a) Normalstora och (b) överdrivna ansiktsrörelser. (KTH)

VI 3. Presentation av ARTUR, en virtuell lärare som hjälper användaren korrigera sitt uttal (KTH). [QT]

VI 4. Morfningsbaserad videoanimering (MIT). [QT]

VI 5. Videoanimering med ansiktet uppdelat i regioner (AT&T). [QT]

VI 6. Talande ansikte uppbyggt av ett nät (KTH).

VI 7. Muskelbaserad styrning av ansiktet (University of Toronto)

VI 8. Magnetresonansbilder av mittplanet i huvudet för olika vokaler och konsonanter (KTH).

VI 9. Magnetresonansbilder i skivor från stämbanden upp till läpparna (KTH).

VI 10. Parametrar för den tredimensionella tungmodellen i KTHs talande ansikten.

VI 11. Kombinerade mätningar med markörföljning och elektromagnetisk artikulografi (KTH). [QT]
(Det brummande ljudet är synkroniseringssignalen från mätsystemet)

VI 12. Rörelsedata för punkter mätta med markörföljning (University of California). [QT]

VI 13. Animering av ansiktets känslouttryck utifrån markörföljningsmätningar (KTH).
(a) Glad och (b) arg

VI 14. McGurk-effekten (University of California) [QT]
- Lyssna och titta först på sekvensen med de fyra ljuden en gång.
- Lyssna sedan på sekvensen en gång till, men blunda.
- Stäng av ljudet och titta på sekvensen igen.

Notera hur perceptionen förändras av den visuella informationen: samtliga fyra ljud är "ba", men om bilden av läpparna visar att det inte kan vara det, uppfattas något annat ljud istället.

[an error occurred while processing this directive]